Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt Liệt sỹ
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Cấp giấy giới thiệu đi di chuyển hài cốt Liệt sỹ

a) Trình tự thực hiện:

- Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp xã nộp hồ sơ công dân lên Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện hoặc tại Bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức hướng dẫn để bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng qui định, công chức nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả.

- Công dân đến nhận kết quả theo giấy hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị xin di chuyển hài cốt liệt sỹ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi c­­ư trú.

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Xuất trình giấy tờ chứng minh là thân nhân liệt sĩ cùng với giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Người có công ngày 29/6/ 2005.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ.