Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà tạm
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà tạm

a) Trình tự thực hiện

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện..

- Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng qui định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.

- Đúng ngày hẹn, công dân đến nộp lệ phí (nếu có) và trực tiếp nhận kết quả

b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin phép xây dựng (theo mẫu).

- Bản sao một trong những Giấy tờ hợp lệ về QSDĐ theo quy định của Luật đất đai. (Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì phải có Đơn đề nghị xác nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp được  Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch, có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, kèm theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập)

- Các bản vẽ thiết kế (Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, bản vẽ móng, sơ đồ đấu nối cấp thoát nước, cấp điện với bên ngoài).

- Bản cam kết tập kết, thu gom vận chuyển chất thải rắn xây dựng.

- Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến bãi chứa tập trung của thành phố (đối với các tuyến phố đang thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của thành phố, thị xã).

+ Số lượng hồ sơ: 

- 01 bộ gồm: Đơn xin phép; bản sao giấy tờ về Quyền sử dụng đất; bản cam kết tập kết, thu gom vận chuyển chất thải rắn xây dựng; Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn xây dựng đến bãi chứa tập trung của thành phố (đối với các tuyến phố đang thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh đô thị của TP Hải Dương).

- 04 bộ bản vẽ thiết kế.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã hoặc Phòng Kinh tế – hạ tầng các huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan có liên quan.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng

h) Lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 50.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Nhà ở tạm không quá 02 tầng; có diện tích xây dựng không quá 100m2 và chiều cao tầng 1 không quá 4,2m, tầng 2 không quá 3,6m; không sử dụng kết cấu khung cột, móng bê tông cốt thép kiên cố.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình;

- Nghị định số 08/2005/ NĐ-CP ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

- Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/2/2005;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/06/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.