Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Huyện,Thị xã,Thành Phố > Thủ tục cấp phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục cấp phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” cấp huyện hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

- Cán bộ Phòng tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng qui định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.

- Đúng ngày hẹn, công dân đến nộp lệ phí (nếu có) và trực tiếp nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)

- Bản cam kết Tập kết thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng (theo mẫu)

- Bản sao một trong những Giấy tờ hợp lệ về quyến sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai (Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định thì phải có Đơn đề nghị xác nhận quyền sử dụng đất ở hợp pháp được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất ở, sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm quy hoạch, có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, kèm theo Hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích đo mặt bằng sử dụng đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập)

- Hồ sơ thiết kế xin cải tạo, sửa chữa mở rộng nhà ở hiện có và hồ sơ cấp phép xây dựng trước đây phù hợp với thực tế công trình đã xây dựng, đúng tên người đang sở hữu công trình. Trường hợp hồ sơ cấp trước đây không phù hợp với thực tế xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng thì chủ công trình phải lập hồ sơ phản ánh hiện trạng công trình đã xây dựng và chấp hành của cơ quan xử lý có thẩm quyền thì mới được tiếp nhận hồ sơ. Thành phần bản vẽ bao gồm: Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, bản vẽ móng, sơ đồ đấu nối cấp thoát nước, cấp điện với bên ngoài (gồm bản vẽ hiện trạng và phương án cải tạo).

- 01 ảnh chụp 9x12cm chụp mặt đứng công trình có không gian liền kề trước khi cải tạo và mở rộng.

- Có báo cáo kết quả thẩm định về khả năng chịu lực của công trình hiện có khi xây thêm chiều cao của công trình.

+ Về số lượng hồ sơ:

- 01 bộ gồm: Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà hiện có; Bản cam kết Tập kết thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; Bản sao giấy tờ về Quyền sử dụng đất; Ảnh chụp mặt đứng hiện trạng; Báo cáo kết quả thẩm định về khả năng chịu lực của công trình hiện có khi xây thêm chiều cao của công trình.

- 04 bộ bản vẽ thiết kế (Trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức cá nhân, thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ        

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

h) Lệ phí: Cấp giấy phép xây dựng 50.000 đồng

i) Tên mẫu đơn, mẫu  tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng: Mẫu 1

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 về Quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

- Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương