Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình :

a) Tên thủ tục hành chính:

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người xin cấp lại chứng chỉ hành nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

            + Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu cần phải kiểm tra tại các đơn vị mà người đề nghị cấp chứng chỉ đã làm việc thì phòng chuyên môn thông báo thời gian kiểm tra - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (giấy Chứng chỉ hành nghề nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản trả lời, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho người xin cấp chứng chỉ đến nhận.

- Người xin cấp chứng chỉ có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

Người xin cấp chứng chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ;

- Giấy chứng minh nhân dân. Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao (có công chứng)  hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề.

- Bản sao (có công chứng) chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công

- Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các hội nghề nghiệp  (theo mẫu)

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các hội nghề nghiệp, các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

i) Phí, lệ phí:

200.000đ/ chứng chỉ (Theo Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính)

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề … (Phụ lục số 01 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009).

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (Phụ lục số 02 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009).

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 6 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009):

1. Điều kiện chung:

- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy và đã nộp lệ phí theo quy định.2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề:

- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;

- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu đỏ) hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề loại màu hồng) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.

- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành).

-  Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình xin cấp chứng chỉ do cơ sở đào tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp;

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ

+ Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

+ Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính

+ Quyết định số 4219 /2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Hải Dương

+ Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 10/8/2009 của GĐ Sở Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…