Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

- Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân có yêu cầu thì nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý hành nghề Y – Dược tư nhân (Sở Y tế).

Bước 2: Phòng Quản lý hành nghề tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân cách kê khai hồ sơ. Hồ sơ đã đảm bảo đúng theo yêu cầu thì tiếp nhận, đối tượng nộp lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trình thủ trưởng cơ quan để cấp phép .

Bước 3: - Nếu hồ sơ đảm bảo yêu cầu: Công dân nhận kết quả tại Sở Y tế

              - Nếu hồ sơ phải sửa đổi bổ sung: thì trong thời hạn 10 ngày cơ quan Sở Y tế ra văn bản thông báo cho công dân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

+ Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

+ Văn bản xác nhận quá trình thực hành.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận tại nơi cư trú hoặc tại nơi công tác

+ 02 ảnh nền trắng, kích thước 4x6cm

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề   

h) Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân: 150.000đ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu 01 - Phụ lục 01).

- Văn bản xác nhận quá trình thực hành (Phụ lục 10).

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu hoặc điều kiện 1:

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề y phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

+ Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam: Bác sỹ, y sỹ; điều dưỡng viên; hộ sinh viên; kỹ thuật viên.

Giấy chứng nhận là lương y;

Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

+ Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

+ Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

+ Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Toà án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân

- Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

* Xác nhận quá trình thực hành. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

+ 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ;

+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên;

+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

* Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung xác nhận năng lực chuyên môn gồm: Khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên môn cơ bản theo chuyên khoa đăng ký thực hành do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định.

 Nội dung xác nhận đạo đức nghề nghiệp gồm: Việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định

Kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh

Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh.

Tư vấn, cung cấp thông tin và đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân hay sự phân biệt đối xử ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.

Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng.

Tham gia giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác.Việc giao tiếp, ứng xử của người đăng ký thực hành.

(Quy định tại Quyết định số 29/2008/QĐ - BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 6 số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữ bệnh.

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu ,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất.hập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề Y, dược.