Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng :

a) Tên thủ tục hành chính:

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người xin cấp lại chứng chỉ hành nghề chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

            + Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu cần phải kiểm tra tại các đơn vị mà người đề nghị cấp chứng chỉ đã làm việc thì phòng chuyên môn thông báo thời gian kiểm tra - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (giấy Chứng chỉ hành nghề nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản trả lời, yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho người xin cấp chứng chỉ đến nhận.

- Người xin cấp chứng chỉ có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

Người xin cấp chứng chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề (theo mẫu), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong năm xin cấp lại;

- Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp.

- Bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp (theo mẫu);

- Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Nếu có thay đổi so với thời điểm cấp);

- Đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề thì ngoài các yêu cầu nêu trên phải có thêm bản bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung chứng chỉ.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các hội nghề nghiệp, các sở ngành có liên quan đến lĩnh vực cấp chứng chỉ.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

i) Phí, lệ phí:

200.000đ/ chứng chỉ (Theo Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính)

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề … (Phụ lục số 01 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009).

+ Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (Phụ lục số 02 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009).

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 9 - Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009):

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp lại hoặc bổ sung nội dung trong các trường hợp sau:

- Chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng;

- Bổ sung nội dung hành nghề;

- Chứng chỉ cũ bị rách, nát;

- Chứng chỉ bị mất;

- Chứng chỉ bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi đã hết thời hạn thu hồi.

2. Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ hành nghề:

- Có đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng, nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ;

- Có chứng chỉ cũ (đối với trường hợp: chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc xin cấp bổ sung nội dung hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hạn);

- Có bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bản kê khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung xin bổ sung hành nghề (đối với trường hợp xin bổ sung nội dung hành nghề);

- Không vi phạm các quy định trong hoạt động xây dựng và pháp luật có liên quan.

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

+ Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ

+ Thông tư số12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009

+ Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính

+ Quyết định số 4219 /2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Hải Dương

+ Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 10/8/2009 của GĐ Sở Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng…