Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục Chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ  tục Chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch :

a) Tên thủ tục hành chính:   Chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;   

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư trình hồ sơ đề nghị chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

            + Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

- Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch;  

- Hồ sơ nhiệm vụ và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ;

- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện;

- Thuyết minh và hồ sơ nhiệm vụ thiết kế công trình;

- Các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp; Bản vẽ phối cảnh tổng thể công trình.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

- Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày làm việc.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức và cá nhân                                                                  

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Sở Xây dựng Hải Dương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Văn bản chấp thuận

i) Phí, lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện: (Theo Thông tư 07 /2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng)

Áp dụng đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, cơ quan quản lý xây dựng (kiến trúc quy hoạch) các cấp căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc thông qua Hội đồng kiến trúc quy hoạch cấp tỉnh để có văn bản thoả thuận thay cho việc cấp chứng chỉ quy hoạch.

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 08 /2005/ NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

+ Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Quyết định số 03 /2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh  đối với  Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

+ Quyết định 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/12/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 4219 /2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;