Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ  tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo :

a) Tên thủ tục hành chính:   

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính;   

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ đầu tư xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

            + Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với khách hàng bằng phiếu giao nhận;

            + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận và chuyển hồ sơ (có phiếu giao nhận hồ sơ) cho phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ cần phải họp liên ngành hoặc xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì Phòng chuyên môn thông báo cho Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ báo cáo (hoặc xin ý kiến) - thời gian này không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ (Giấy phép xây dựng nếu hồ sơ đạt yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu), Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp các khoản phí và lệ phí theo quy định trước khi nhận kết quả hồ sơ. Trường hợp người khác đến nhận hộ hồ sơ phải có giấy uỷ quyền của chủ đầu tư. 

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính;

- Khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ;

Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu ).

- Bản sao có công chứng giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- 03 bộ Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định hoặc thẩm tra bao gồm các bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng).

- Văn bản chủ trương cho phép đầu tư xây dựng của UBND tỉnh.

- Văn bản thoả thuận của Ban tôn giáo tỉnh Hải Dương.

- Văn bản thoả thuận hoặc thẩm duyệt của các cơ quan chức năng có liên quan đối với công trình có yêu cầu theo quy định.

(Các văn bản thoả thuận đối với một số chuyên ngành sau: về an toàn phòng cháy, chữa cháy; về đảm bảo hành lang an toàn bảo vệ đê điều, lưới điện; về cung cấp & đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật; về việc đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết đảm bảo đảm bảo vệ sinh môi trường; về đảm bảo các quy định đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá, an ninh, quốc phòng...)

  Số lượng hồ sơ: 03 bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;

- Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định:  20 ngày làm việc

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân, tổ chức

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép xây dựng

i) Phí, lệ phí:

Lệ phí:100.000đ/1 giấy phép (Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16/0/2006 của Bộ Tài chính)

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn xin cấp phép xây dựng: Mẫu I – Phụ lục IV (Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009)

m) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Công trình xây dựng trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện chính sau đây để được cấp GPXD (Theo Điều 65 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003):

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;

- Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

- Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;

- Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ;

n) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng  ngày 26/11/2003;

+ Nghị định số 08 /2005/ NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

+ Nghị định 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Thông tư số: 03/2009/ TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Quyết định số 4219 /2007/QĐ-UBND ngày 29/11/2007 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;