Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > Thủ tục Cấp mã số cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Cấp mã số cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

a) Tên thủ tục hành chính: Cấp mã số cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng.

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng gửi đơn xin được cấp mã số đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương hoặc qua đường bưu điện.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị được cấp mã số;

+ Bản sao hợp pháp quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ)

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: mã số           

i) Phí, lệ phí: Không quy định

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không quy định

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định số 41/2007/QĐ-BNN ngày 15 tháng 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn.  

- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.