Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > Thủ tục Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch

a) Tên thủ tục hành chính: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:   

Bước 1: Chủ đầu tư đề nghị cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Văn phòng Sở Xây dựng.

Bước 2:  Sau khi cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:

+ Nếu đủ các điều kiện, cán bộ Văn phòng tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ với Tổ chức (cá nhân) bằng phiếu giao nhận;

 + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ Văn phòng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện lại hồ sơ.

Bước 3:  Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Văn phòng Sở thông báo cho chủ đầu tư đến nhận.

Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Theo giờ hành chính.

c) Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (cá nhân) nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng Sở xây dựng Hải Dương.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp thông tin hay chứng chỉ quy hoạch;

+ Sơ đồ vị trí khu đất xin cấp thông tin hay chứng chỉ quy hoạch

+ Bản đồ đo đạc, bản đồ trích lục địa chính khu đất tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

đ) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định là 20 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân                                  

g) Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hải Dương

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng Hải Dương

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản cung cấp thông tin quy hoạch.

i) Phí, lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ quy hoạch xây dựng chỉ cấp tại các khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Chứng chỉ quy hoạch cung cấp các thông tin bao gồm: các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, diện tích, toạ độ mốc giới của lô đất, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao tối đa, chiều cao tối thiểu; các thông tin về kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các quy định khác.

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

+ Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng.

+ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

+ Quyết định số 03 /2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng;

+ Quyết định 21/2005/QĐ-BXD ngày 27/7/2005 của Bộ Xây dựng Ban hành hệ thống ký hiệu trong các bản vẽ quy hoạch;

+ Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.