Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Sở, Ban, Ngành > Thủ tục Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)

a) Tên thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị x quang y tế)

b) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Cơ sở/đơn vị có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép, phí thẩm định và lệ phí cấp phép tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành thẩm định, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo lại để tổ chức/đơn vị hoàn thiện.  Nếu kế quả thẩm định cơ sở/đơn vị đủ điều kiện cấp phép thì cấp giấy phép tiến hành công  việc bức xạ, nếu chưa đủ điều kiện thì thông báo lại để cơ sở/đơn vị khắc phục thiếu sót.

Bước 3: Trả kết quả

Cơ sở/đơn vị nhận giấy phép tiến hành công việc bức xạ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Cách thức thực hiện: Cơ sở/đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

d) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ, gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;

+ Bản sao giấy phép cần gia hạn;

+ Báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời gian tiến hành công việc bức xạ của giấy phép cũ;

+ Kết quả đo bức xạ ion hoá phòng x quang.

+ Kết quả kiểm tra chất lượng máy.

+ Giấy khám sức khoẻ của nhân viên

+ Số lượng bộ hồ sơ:  02 (bộ

e) Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (không kể ngày Lễ, Thứ 7, Chủ nhật)  kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

f) Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân/tổ chức đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Chụp x quang y tế chẩn đoán bệnh) nhưng giấy phép đã hết hạn hoặc chuẩn bị hết hạn.

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ

h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép

i) Phí, lệ phí:

- Phí thẩm định an toàn bức xạ: 375.000đ/1 thiết bị x quang.

- Lệ phí cấp phép: 100.000đ/1 lần cấp phép

k) Tên mẫu đơn, tờ khai:

            Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

l) Các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Quy định về phòng x quang: phòng x quang được che chắn đảm bảo an toàn bức xạ

- Về thiết bị bức xạ Quy định về thiết bị bức xạ: chất lượng và thời gian định kỳ kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị x quang

- Quy định về nhân lực: cán bộ phụ trách và nhân viên bức xạ phải được đào tạo và đào tạo lại về an toàn bức xạ; nhân viên bức xạ phải được cấp bằng đào tạo x quang chẩn đoán ; được trang bị liều kế cá nhân, được ký hợp đồng dịch vụ đọc liều và được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp

m) Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

            - Luật Năng lượng nguyên tử Luật số: 18/2008/QH12 được quốc hội thông qua ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009;

            - Thông tư liên tịch số 2237/1999 /TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Y tế;

            - Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

            - Quyết định số 38/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính;

            - Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ban hành ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

            - Quyết định số 3402/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Hải Dương;

            - Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23 tháng 01 năm 2009.