Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Xã, Phường, Thị Trấn > Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

a) Trình tự thực hiện:

- Gia đình có nhu cầu thành lập Nhóm trẻ gia đình có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn làm hồ sơ.

- Sau khi hồ sơ được lập hoàn thành thì cán bộ Văn phòng thống kê tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, thẩm định hồ sơ để có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện, yêu cầu thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã .

Trong thời gian là 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ trả lời đương sự việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập. Nếu đủ điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ quyết định cấp phép.

- Trao trả giấy phép cho cá nhân, hộ gia đình tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Bản kê khai về tài sản, cơ sở vật chất

- Dự thảo quy chế hoạt động;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (nếu có),

-  Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 25 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình                                                             

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện:

- Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình;

- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định;

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu theo quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục, năm 2006;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; 

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 về Ban hành đều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.