Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Xã, Phường, Thị Trấn > Thủ tục Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ

a) Trình tự thực hiện:

- Thân nhân liệt sỹ có yêu cầu nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và kiểm tra, xác minh. Nếu đảm bảo đúng yêu cầu thì trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận và đóng dấu. Hướng dẫn thân nhân liệt sỹ liên hề với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện xác nhận và giải quyết.

- Công dân trực tiếp nhanạ hận kết quả trả lời tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, gồm:

Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                               

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp vào đơn

h) Lệ phí: Không quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Xuất trình giấy tờ chứng minh là thân nhân liệt sĩ cùng với giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/1/2007 của Chính phủ

- Thông tư số 01/2008/ TTLT-BLĐTB&XH-BTC, ngày 29/01/2008

- Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/5/2009 hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ