Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Xã, Phường, Thị Trấn > Thủ tục Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

a) Trình tự thực hiện:

- Cá nhân thuộc đối tượng đề nghị công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức khác có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác minh danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" của địa phương mình.

Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách những bà mẹ thuộc đối tượng tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Nhận kết quả tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

Đơn đề nghị phong tăng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân                               

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Nước

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận trực tiếp vào đơn và làm đề nghị.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những Bà mẹ được tặng hoặc truy tăng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là những bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Có 2 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

Có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc chỉ có 1 con mà con đó là liệt sĩ;

Có từ 3 con trở lên là liệt sĩ;

Có 1 con là liệt sĩ, chồng và bản thân là liệt sĩ.

Người con là liệt sĩ bao gồm con đẻ và con nuôi của Bà mẹ được phát luật thừa nhận, và đã được Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

Bà mẹ có đủ 1 trong 4 trường hợp nêu trên do phải chịu đựng nỗi đau mất con, mất chồng mà bị bệnh tâm thần, vẫn được tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Người chồng là liệt sĩ là người đã được Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà Bà mẹ là vợ của người đó được hưởng chế độ tuất liệt sĩ

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ngày 29/8/1994;

- Nghị định số 176/1994/NĐ-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.