Skip navigation links
Trang chủ
Bộ thủ tục hành chính
Kiểm soát TTHC
Tin tức hoạt động
Kết quả triển khai
Giới thiệu đề án 30
Skip Navigation LinksThủ tục hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Các Xã, Phường, Thị Trấn > Thủ tục xác nhận và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Skip navigation links
Bộ thủ tục hành chính
Các Sở, Ban, Ngành
Các Huyện,Thị xã,Thành Phố
Các Xã, Phường, Thị Trấn
Kiểm soát TTHC
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của Tỉnh
Văn bản của TW
Kết quả triển khai
Ý kiến đóng góp
 

Thủ tục xác nhận và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện    

a) Trình tự thực hiện:

- Công dân có nhu cầu mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện nộp hồ sơ về ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Công dân nhận thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cách thức thực hiện: Tại ủy ban nhân dân cấp xã

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Đơn đề nghị (bản chính).

Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian cụ thể

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bảo hiểm Xã hội cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 - Xuất trình Chứng minh nhân dân;

- Là công dân Việt Nam (trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định tại Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ và trẻ em dưới sáu tuổi), cụ thể như sau:

+  Thành viên trong hộ gia đình, gồm những người có tên trong Sổ hộ khẩu và cùng sống trong một gia đình; trường hợp không có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng có đăng ký tạm trú với thời hạn ít nhất một năm và cùng chung sống trong một hộ gia đình thì được tham gia cùng hộ gia đình đó nếu có nhu cầu;

+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện.