Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh -
2 Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh -
3 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC UBND Tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh Ngoại giao Hoạt động đối ngoại Nhà nước
4 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
5 Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
6 Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
7 Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
8 Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
9 Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
10 Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
11 Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
12 Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
13 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
14 Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
15 Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình về điện. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
16 Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
17 Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
18 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
19 Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
20 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Công Thương
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...