Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương UBND tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh -
2 Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương UBND Tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh -
3 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC UBND Tỉnh Hải Dương Văn phòng UBND tỉnh Ngoại giao Hoạt động đối ngoại Nhà nước
4 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm UBND tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
5 Cấp lại Giấy xác nhận Nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
6 Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
7 Thủ tục Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
8 Thủ tục Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
9 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
10 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
11 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
12 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Lĩnh vực An toàn thực phẩm
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
14 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
15 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
17 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
18 Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
19 Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. UBND Tỉnh Hải Dương Sở Công thương Hóa chất
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:
Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (dành cho cấp huyện)
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (dành cho cấp huyện)
Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.
Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp