Tên TTHC:
Cơ quan thực hiện: Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
STTTên thủ tụcCơ quan ban hànhCơ quan thực hiệnLĩnh vực
1 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (dành cho cấp huyện) UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
2 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
5 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
6 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
7 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
8 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
9 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
11 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
12 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
13 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. UBND Tỉnh Hải Dương UBND cấp Huyện Lĩnh vực Chứng thực
1
TTHC ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động in
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải
Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư XD công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình về điện
Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Giải thể trường tiểu học
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

TTHC MỚI CẬP NHẬT
Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư