Thông tin

Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Các bước

Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Đơn vị đề nghị tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài nộp Hồ sơ xin phép hoạt động tại Hải Dương tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương 
2. Từ Bộ phận một cửa, chuyển đến bộ phận chuyên môn để xử lý. Nếu đủ điều kiện để chấp thuận đề nghị của Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh sẽ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và quyết định.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức
 
3. Trả kết quả cho tổ chức

Hồ sơ

Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.+ Tờ trình gửi UBND tỉnh về việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo tại tỉnh. Thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức.

 
2.+ Đề án hoặc kế hoạch tổ chức.
Trong đề án hoặc kế hoạch tổ chức cần nêu rõ:
Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.
Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).
Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến).
Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
 Nguồn kinh phí (không áp dụng đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài);
 Ý kiến của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có) (không áp dụng đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài).
+ Văn bản của các cơ quan, địa phương có liên quan (nếu có) (không áp dụng đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài).
 
Số bộ hồ sơ+ Đối với đơn vị tổ chức trong nước: 01 bộ + Đối với đơn vị tổ chức là tổ chức nước ngoài: 02 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Căn cứ pháp lý

Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương

Yêu cầu

Chấp thuận cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại tỉnh Hải Dương