Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Thương nhân có nhu cầu nộp văn bản đề nghị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của văn bản, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp văn bản không hợp lệ, trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện theo quy định. 
2. Văn bản hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại, Phòng Quản lý thương mại căn cứ hồ sơ lưu xem xét trình Lãnh đạo Sở ký cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 
3. Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.Trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng, cơ sở sản xuất thực phẩm phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới Sở Công Thương để được xem xét cấp lại.
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 9b);
 
2.  
Số bộ hồ sơ01 đơn đề nghị
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Phụ lục 9a.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yuế tố gây hại khác;  
2.Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm  
3.Có trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau: có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùngvà động vạt gây hại;  
4.Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyêntheo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;  
5.Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm;  
6.Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.