Trang chủ

Thông tin

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết:
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định, cấp bằng công nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương kèm theo tiền thưởng tương đương 5 (năm) tháng lương tối thiểu của ngạch công chức tại thời điểm quyết định.

Các bước

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Các doanh nghiệp quản lý trực tiếp, Hội nghề nghiệp hoặc UBND xã, phường, thị trấn có văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ) gửi UBND huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện hoặc Phòng Kinh tế thị xã, thành phố) để tổng hợp trình UBND huyện, thị xã, thành phố xác nhận gửi hồ sơ về Sở Công Thương qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Trường hợp nộp trực tiếp cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc văn thư để tổng hợp, trong quá trình tổng hợp nội dung hồ sơ không đầy đủ, Phòng KH-TH soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Sở ký yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định 
3. Sở Công Thương tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề Hải Dương, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề Hải Dương.

Hồ sơ

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.Đơn đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương (mẫu 01). 
2.Bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân được doanh nghiệp trực tiếp quản lý, Hội nghề nghiệp hoặc Trưởng thôn có làng nghề (đã được UBND tỉnh công nhận) nhận xét và UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận (mẫu 02). 
3.Biên bản cuộc họp bình xét, đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương của cấp cơ sở (các doanh nghiệp, làng nghề hoặc Hội nghề nghiệp) (mẫu 03). 
4.+ Bản sao hợp lệ các Giấy chứng nhận, huy chương, giải thưởng đạt được trong các cuộc thi; cuộc hội chợ triển lãm; kèm ảnh chụp sản phẩm được giải hoặc các tác phẩm có giá trị đặc biệt. 
5.Văn bản đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương của doanh nghiệp quản lý trực tiếp, Hội nghề nghiệp hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi có làng nghề. 
6.Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố, thị xã kèm theo danh sách những người được đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề Hải Dương trên địa bàn cấp huyện.
Số bộ hồ sơ05 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
MS1.doc 
MS2.doc 
MS3.doc

Căn cứ pháp lý

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Yêu cầu

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương