Thông tin

Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính; Trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong 7 ngày làm việc
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Các bước

Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp Hồ sơ xin phép hoạt động tại Hải Dương tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương 
2. Từ Bộ phận một cửa, chuyển đến bộ phận chuyên môn để xử lý. Nếu đủ điều kiện để chấp thuận đề nghị của Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh sẽ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và quyết định. 
3. Trả kết quả cho tổ chức

Hồ sơ

Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.Văn bản giới thiệu của Bộ Tư pháp (Cục con nuôi Quốc tế) về tổ chức con nuôi nước ngoài (có đánh giá về quá trình hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức); 
2.Bản sao Giấy phép lập Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức do Bộ Tư pháp ban hành; 
3.Văn bản đề nghị được hoạt động tại Hải Dương của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức; 
4.Bản sao Điều lệ hoạt động hoặc văn bản thành lập hoặc hồ sơ của Tổ chức con nuôi nước ngoài; 
5.Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa tỉnh Hải Dương và tổ chức con nuôi nước ngoài về việc tài trợ nhân đạo cho một hoặc nhiều cơ sở nhân đạo của tỉnh, có sự tham gia ký kết của các bên liên quan; 
6.Bản sao dự án tài trợ nhân đạo dành cho Hải Dương 
Số bộ hồ sơ01 Bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Căn cứ pháp lý

Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương

Yêu cầu

Cho phép tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Hải Dương