Trang chủ

Thông tin

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Lĩnh vực: Ngoại giao Hoạt động đối ngoại Nhà nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính; Trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong 20 ngày làm việc
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Các bước

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Doanh nghiệp đề nghị cho phép doanh nhân của doanh nghiệp được sử dụng thẻ ABTC nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Văn phòng UBND tỉnh 
2. Phòng chuyên môn tiếp nhận hồ sơ kiểm tra. Nếu hồ sơ chư đủ điều kiện, hợp lệ thì Văn phòng ra thông báo bằng văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hợp lệ hoặc trả lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, hợp lệ thì tiếp nhận thẩm định trình UBND tỉnh xem xét chập thuận 
3. Trả kết quả cho doanh nghiệp

Hồ sơ

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.Văn bản đề nghị của doanh nghiệp cho phép doanh nhân của doanh nghiệp được sử dụng thẻ ABTC do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu); 
2.Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã), Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư (trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
3.Bản sao một trong các loại giấy tờ: hợp đồng kinh tế - thương mại, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ còn hiệu lực tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (kèm bản chính để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt đã được chứng thực kèm theo; 
4.Bản sao Báo cáo tài chính năm (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh (đối với doanh nghiệp từ khi thành lập đến thời điểm có doanh nhân xin cấp thẻ ABTC chưa đến kỳ lập báo cáo tài chính năm) gần nhất của doanh nghiệp tính đến thời điểm doanh nghiệp có doanh nhân xin cấp thẻ ABTC; 
5.Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC; 
6.Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác (kèm bản chính để đối chiếu); 
7.Bản sao Hợp đồng lao động (kèm theo bản chính để đối chiếu). Trường hợp doanh nhân đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC là người góp vốn hoặc người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức góp vốn trong doanh nghiệp thì không phải nộp bản sao Hợp đồng lao động; 
8.Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (kèm theo bản chính để đối chiếu). 
Số bộ hồ sơ02 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Mẫu đơn APEC.doc 

Căn cứ pháp lý

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

Yêu cầu

Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng;  
2.- Đang làm việc tại các doanh nghiệp đề nghị, doanh nghiệp này có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể;  
3.- Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh theo quy định của pháp luật;  
4.- Doanh nghiệp mà doanh nhân đang làm việc đã có hoạt động từ 6 (sáu) tháng trở lên, chấp hành tốt pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội đối với người lao động.