Thông tin

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Lĩnh vực: Lĩnh vực đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp huyện
Cách thức thực hiện: Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Lệ phí: 40.000 đồng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động

Các bước

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Chủ đầu tư (Tổ chức, cá nhân) có nhu cầu lập hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận. Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả theo thời hạn quy định; nếu không đúng quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, UBND cấp huyện có văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện.         

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến hoặc văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập (nếu có);

- Trường hợp do thay đổi vùng đất, vùng nước, công dụng của bến, chủ bến phải gửi kèm theo đơn đề nghị các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nêu trên;

- Đối với bến khách ngang sông được cấp giấy phép hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 mà bị thất lạc hồ sơ thì chủ bến phải kèm theo đơn đề nghị bản vẽ mặt bằng công trình bến, sơ đồ vùng nước, vùng đất của bến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.


Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa;

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Không