Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Thẻ kiểm tra viên điện lực

Các bước

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện năng để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
3. - Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.+ Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực; 
2.+ Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực; 
3.+ 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

Yêu cầu

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Đối với Kiểm tra viên điện lực cấp huyện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
+ Có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành điện;
+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện hoặc làm công tác quản lý kỹ thuật, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên;
+ Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện; được bố trí công tác tại phòng chuyên môn có chức năng theo dõi về các hoạt động trong lĩnh vực điện lực tại thời điểm đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực.
+ Nắm vững các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;
+ Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.
  
2.- Đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
+ Có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành điện hoặc là công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện;
+ Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối, kinh doanh điện từ 03 năm trở lên;
+ Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;
+ Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định về hoạt động điện lực và sử dụng điện; có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra;
+ Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.