Trang chủ

Thông tin

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép

Các bước

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. 
3. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện năng để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 
4. - Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.+ Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1). 
2.+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép. 
3.+ Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành. 
4.+ Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền. 
5.+ Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện. 
6.+ Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định. 
7.+ Phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện). 
8.+ Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận. 
9.+ Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện. 
10.+ Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
11.+ Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định. 
12.+ Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện). 
13.+ Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị. 
14.+ Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định. 
15.+ Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định). 
16.+ Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy. 
17.+ Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất trư¬ớc khi nộp đơn đăng ký cấp giấy phép (đối với tổ chức đang hoạt động) 
18.+ Đối với các tổ chức đề nghị cấp giấy phép phát điện cho các dự án phát điện mới, trong vòng ba mư¬ơi (30) ngày kể từ ngày vận hành thư¬ơng mại nhà máy điện cần phải bổ sung vào hồ sơ bản sao biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình nhà máy điện. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Đề nghị Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.doc 
Phụ lục 7b.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Yêu cầu

Thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực đối với đơn vị phát điện dưới 3MW trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
  
2.- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.  
3.- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.  
4.- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.  
5.- Có dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện khả thi phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được duyệt. Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định.  
6.- Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phát điện ít nhất 05 năm. Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành phù hợp, được đào tạo về an toàn, được đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành nhà máy điện, thị trường điện theo quy định.  
7.- Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu phù hợp với yêu cầu của hệ thống điện và thị trường điện lực theo quy định của pháp luật.  
8.- Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật.  
9.- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  
10.- Có hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định của pháp luật.  
11.- Có quy trình vận hành hồ chứa đối với nhà máy thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.  
12.- Các tài liệu pháp lý về an toàn đập thủy điện đối với nhà máy thủy điện theo quy định của pháp luật.