Trang chủ

Thông tin

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV.
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép

Các bước

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV.
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. 
3. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện năng để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp gia hạn giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
4. - Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục 1). 
2.+ Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 
3.+ Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Đề nghị Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV.

Yêu cầu

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 35KV.
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
  
2.- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.  
3.- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.  
4.- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.  
5.- Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế - tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp.  
6.- Có đội ngũ chuyên gia tư vấn bao gồm chuyên gia tư vấn chính và các chuyên gia tư vấn khác có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tài chính dự án, địa chất, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.  
7.- Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, hệ thống điện, điện kỹ thuật, thiết bị điện, tự động hóa, môi trường, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp.  
8.- Chuyên gia tư vấn chính làm nhiệm vụ chuyên gia tư vấn chủ trì ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều này còn phải có kinh nghiệm chủ nhiệm đề án, chủ trì thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương hoặc đã tham gia thiết kế ít nhất ba dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.  
9.- Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.  
10.- Có số lượng chuyên gia tư vấn chính theo hạng công trình đường dây và trạm biến áp như sau: Có 05 chuyên gia trở lên, trong đó có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn chủ trì.