Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép

Các bước

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. 
3. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện năng để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp gia hạn giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
4. - Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu Phụ lục 1). 
2.- Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép. 
3.- Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Đề nghị Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn