Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép

Các bước

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức, cá nhân phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản cho cơ quan cấp phép. 
3. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp gia hạn giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do 
4. - Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.- Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1). 
2.- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. 
3.- Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Phụ lục 7b.doc 
Phụ lục Giấy đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hđ điện lực.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn

Yêu cầu

Thủ tục Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực bán buôn, bán lẻ điện nông thôn
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Là tổ chức, cá nhân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:
+ Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
+ Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh, cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
+ Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật.
  
2.- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp phép.  
3.- Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hợp lệ.  
4.- Nộp lệ phí, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.  
5.- Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán buôn điện phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán buôn điện phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm; Người quản lý kỹ thuật phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành điện và kinh nghiệm làm việc với lưới điện có cấp điện áp tương ứng ít nhất 03 năm; Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định; Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực (Điều 32 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định).  
6.- Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải có bằng trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành điện, kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện ít nhất 05 năm; Người trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành điện hoặc có giấy chứng nhận đào tạo về điện do cơ sở dạy nghề cấp, được đào tạo an toàn điện theo quy định; Có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực (Điều 33 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định).