Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình về điện.
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm tra

Các bước

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình về điện.
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. - Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. 
2. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý điện để thẩm tra và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 
3. - Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình về điện.
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.- Tờ trình thẩm tra thiết kế kỹ thuật; 
2.- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư; 
3.- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng (nếu có) 
4.- 01 bộ hồ sơ TKKT và tổng dự toán công trình (thuyết minh thiết kế, dự toán, bản vẽ). 
5.- Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến bản vẽ; 
6.- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư. 
Số bộ hồ sơ01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản quy định
Phụ lục 1.doc

Yêu cầu

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình về điện.