Thông tin

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Thời hạn giải quyết: 3 ngày sau khi thông báo mời sơ tuyển, quan tâm, mời thầu, chào hàng cạnh tranh được đăng tải
Lệ phí: đối với đấu thầu trong nước: hồ sơ mời thầu được bán tối đa là 2.000.000 đồng; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: HSMT được phát hành cho nhà thầu).

Các bước

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Hồ sơ mời thầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.  Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhậnhồ sơ mời thầu; 

Hồ sơ

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: HSMT được phê duyệt

- Số lượng hồ sơ: Bảo đảm tất cả các nhà thầu có nhu cầu tham dự thầu đều được nhận hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):Không có

Căn cứ pháp lý

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 29/9/2016 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. 

Yêu cầu

Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

Bên mời thầu phải phát hành  HSMT cho tất cả nhà thầu tham dự thầu.