Trang chủ

Thông tin

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả"
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn mười năm(15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Trình tự thực hiện
Tên bướcMô tả bước
1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 
2. - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường để thẩm định, trường hợp nội dung hồ sơ không đạt yêu cầu, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. Trường hợp nội dung hồ sơ đạt yêu cầu soạn thảo giấy xác nhận trình Lãnh đạo Sở ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do. 
3. - Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.- Đối với hồ sơ đăng ký lần đầu:
+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định (Theo phụ lục I);
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
+ Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật được ban hành và có hiệu lực) hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực);
+ Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
+ Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
 
2.Đối với hồ sơ đăng ký lại:
+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Phụ lục II);
+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung quảng cáo thực phẩm đã thay đổi;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết…);
 
3.- Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực thi hành thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Sở Công thương trước 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Yêu cầu

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Nội dungVăn bản qui định
1.- Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo
+ Cơ sở có hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ theo quy định
+ Sản phẩm thực phẩm không thuộc danh mục những sản phẩm, hàng hóa bị cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Sản phẩm thực phẩm của cơ sở đáp ứng quy định về điều kiện an toàn thực phẩm hoặc sản phẩm của cơ sở/quốc gia có tên trong danh sách được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.
+ Nội dung quảng cáo phải chính xác, đúng với chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm như đã công bố và đăng ký.
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP n... 
2.- Nguyên tắc nội dung quảng cáo:
+ Một hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ áp dụng cho nội dung quảng cáo của một loại sản phẩm thực phẩm.
+ Nội dung quảng cáo được sử dụng trên nhiều hình thức quảng cáo khác nhau (trên phương tiện thông tin đại chúng, trên bao bì, tờ rơi, áp phích, sách báo…).
+ Nội dung quảng cáo sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được phép quảng cáo trên phạm vi toàn quốc.
Nghị định số 38/2012/NĐ-CP n...