Thông tin

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện. - Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Trường hợp cấp lại do hết thời hạn, hiệu lực mức phí lệ phí như đối với trường hợp cấp mới Trường hợp cấp lại do mất, bị tiêu hủy: - Lệ phí : 400.000 đồng/cơ sở/lần.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (cấp lại lần thứ ...).

Các bước

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:  Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

* Trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: doanh nghiệp lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công Thương, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp.

 Hồ sơ đề nghị cấp bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép.

- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại  Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014).

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Ngh định s 94/2012/NĐ-CP ng

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Đối với trường hợp Giấy phép hết  hạn: Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.