Thông tin

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ban Quản lý thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư.

Các bước

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các KCN ban hành văn bản tạm ngừng hoạt động của dự án.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

c) Thành phần hồ sơ: Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1, Điều 47 của Luật Đầu tư) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT. 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Không