Thông tin

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Các bước

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng điều hành theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

c) Thành phần hồ sơ:

          -  Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (Nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; Tên, địa chỉ văn phòng điều hành; Nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; Họ, tên, nơi cư trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

          - Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

          - Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

          - Bản sao hợp đồng BCC.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Mẫu I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

 - Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐTngày 18/11/2015.

 

Yêu cầu

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

- Nhà đầu tư nước ngoài;

- Tổ chức kinh tế quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, thuộc trường hợp sau:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.