Thông tin

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Các bước

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các KCN ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

c) Thành phần hồ sơ:

          - Quyết định chấm dứt hợp đồng của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

          - Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

          - Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

          - Xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế;

          - Xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;

          - Xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu;

          - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

          - Bản sao hợp đồng BCC.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Yêu cầu

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Không