Thông tin

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.
Lệ phí: Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản cung cấp thông tin của Ban Quản lý các KCN.

Các bước

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị của nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN ban hành văn bản cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

c) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Căn cứ pháp lý

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

Yêu cầu

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư
Không