Thông tin

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận
Lệ phí: Theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở.

Các bước

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúxã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Hồ sơ

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Yêu cầu

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.