Trang chủ

Thông tin

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Lĩnh vực: Công Thương
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các bước

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1.
Trong trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng, cơ sở sản xuất thực phẩm phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi tới Sở Công thương để được xem xét cấp lại.
- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công thương.
+ Văn bản hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại, căn cứ hồ sơ lưu, nếu hợp lệ Phòng Quản lý thương mại trình Lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
¬+ Trường hợp từ chối cấp lại Sở Công thương có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

2.
- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ DIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.doc

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. - Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác; Luật an toàn thực phẩm
2. - Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm Luật an toàn thực phẩm
3. - Có trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau: có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùngvà động vạt gây hại; Luật an toàn thực phẩm
4. - Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyêntheo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Luật an toàn thực phẩm
5. - Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm; Luật an toàn thực phẩm
6. - Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Luật an toàn thực phẩm