Thông tin

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.
Lệ phí: 50.000đ/lần phương tiện
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép liên vận Việt - Lào

Các bước

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị đến Sở Giao thông vận tải.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp (trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ;

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào; trường hợp từ chối không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp giấy phép, qua đường bưu điện hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.

- Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào theo quy định của Bộ Tài chính.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính và 1/2 ngày thứ 7 vào buổi sáng (trừ ngày đó trùng với ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật).

+ Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ (Số 79, đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

+ Điện thoại liên hệ:03203.852.590.

Hồ sơ

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 7a của Thông tư này;

+ Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào;

+ Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa thành viên và hợp tác xã nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải;

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

+ Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe ở Việt Nam và Lào (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định).

(Nộp bản sao các giấy tờ nêu trên: bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo ngay sau thủ tục này):

Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt – Lào (theo mẫu tại Phụ lục số 7a ban hành kèm theo Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT).


 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào..

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Yêu cầu

Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện
Không quy định