Thông tin

tes
Lĩnh vực: Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát; Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:

Các bước

tes

Hồ sơ

tes

Căn cứ pháp lý

tes

Yêu cầu

tes