Thông tin

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Thời hạn giải quyết: - 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ với tuyến cốđịnh liên tỉnh,03 ngàylàm việc từ ngày nhậnđủ hồ sơvới tuyến cốđịnh nội tỉnh (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021). - 03 ngày làm việc kể từ ngàynhận đủ hồ sơ (áp dụng từ ngày 01/7/2021).
Lệ phí: không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đăng ký khai thác tuyến thành công.

Các bước

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu lập hồ sơ gửi trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnhhoặc qua đường bưu chính (áp dụng đến hết ngày 30/6/2021). Nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tảiáp dụng từ ngày 01/7/2021.

          - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện. Trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính

+ Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

Hồ sơ

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký khai thác tuyến;

+ Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô;

+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến cố định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký khai thác tuyến (Phụ lục 2a, Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải).

+ Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô (Phụ lục 15, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải).

+ Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (Phụ lục 7, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải).


 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến

- Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008.

- Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT.

Yêu cầu

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến
Không quy định.