Thông tin

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Lĩnh vực: Bưu chính
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Lệ phí: 500.000 đồng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép bưu chính

Các bước

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;

- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính

(Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

Căn cứ pháp lý

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Yêu cầu

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được