Thông tin

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Lĩnh vực: Bưu chính
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Lệ phí: 500.000 đồng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp

Các bước

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Doanh nghiệp, tổ chức khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp, tổ chức nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

Hồ sơ

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

(Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

Căn cứ pháp lý

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH;

- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Yêu cầu

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được