Thông tin

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Lĩnh vực: Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí: 50.000 đồng/hồ sơ. (Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020: 25.000 đồng/hồ sơ).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Các bước

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đến Sở nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu.

- Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh;

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu số 30);

- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mẫu số 31).

 (Các mẫu trên ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Căn cứ pháp lý

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Luật Xuất bản ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 

Yêu cầu

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Không có