Thông tin

Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 . Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân, tổ chức nộp đơn đề nghị gia hạn hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ và nộp lệ phí tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở khoa học và Công nghệ.

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận bộ hồ sơ xin đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

3. Bước 3 Trả kết quả
Cá nhân, tổ chức nhận giấy xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ

Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. + Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ.
2. + Báo cáo năm về việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ

Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
BÁO CÁO NM….V vic thc hin H chuyn giao công ngh.doc
NI DUNG CHÍNH CA TÀI LIU GII TRÌNH CÔNG NGH.doc

Căn cứ pháp lý

Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ

Yêu cầu

Đăng ký bổ sung, sửa đổi hoặc cấp lại hợp đồng chuyển giao công nghệ