Thông tin

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc (không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và nộp lệ phí tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ tiếp nhận bộ hồ sơ xin xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

3. Bước 3 Trả kết quả
Cá nhân, tổ chức nhận Giấy xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ tại Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Hồ sơ

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. * Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ;
2. * Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
3. * Tài liệu kèm theo:
+ Tài liệu giải trình công nghệ
+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh....
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng.
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước)
+ Giấy ủy quyền ( trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ)


Số bộ hồ sơ 03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
n ngh K HP NG CHUYN GIAO CÔNG NGH.doc
NI DUNG CHÍNH CA TÀI LIU GII TRÌNH CÔNG NGH.doc

Căn cứ pháp lý

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

Yêu cầu

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ