Thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Để đăng ký thay đổi về vốn, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện;

3. Bước 3 Trả kết quả
Tổ chức KHCN sẽ nhận giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động KHCN tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN.

Hồ sơ

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. + Công văn đề nghị đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN.
2. + Văn bản về vốn:
* Đối với tổ chức KH&CN của Nhà nước, bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật phải có xác nhận của cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.
* Đối với tổ chức KH&CN ngoài Nhà nước, người đứng đầu tự kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức mình, ký vào bản kê khai, đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc kê khai đó.

Căn cứ pháp lý

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Yêu cầu

Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức Khoa học và Công nghệ