Thông tin

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký hoạt động KHCN
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ

Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ
Để đăng ký gia hạn hoạt động, tổ chức Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ và nộp về phòng Kế hoạch – TC, Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Bước 2 Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN sẽ tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo ký cấp giấy chứng nhận; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho tổ chức biết để hoàn thiện

3. Bước 3 Trả kết quả
Tổ chức KHCN sẽ nhận giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động KHCN tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở KHCN

Hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ

Thành phần hồ sơ
1. + Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.
2. + Bản gốc giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động KH&CN.

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ

Yêu cầu

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động Khoa học và Công nghệ