Thông tin

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: - Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp thay đổi địa điểm); - Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ(đối với trường hợp thay đổi tên gọi hoặc giấy phép đã bị mất, bị rách nát).
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép

Các bước

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1.
Thương nhân nước ngoài có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
2.
Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Phòng Kinh tế đối ngoại để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả sẽ được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
3.
Trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. * Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ tỉnh Hải Dương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Xác nhận của Sở Công thương đã cấp Giấy phép về việc xoá đăng ký Văn phòng đại diện tại Hải Dương;
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

2. * Hồ sơ cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài, gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các giấy tờ quy định phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

3. * Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi phát sinh sự kiện, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
- Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp (nếu có).

4. Ghi chú :(Thương nhân đến nộp hồ sơ photocopy bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Mẫu MĐ3.docx

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. - Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;
- Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.
Thông tư số 11/2006/TT-BTM n...