Thông tin

Cấp Giấy phép sản xuất rượu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu

Các bước

Cấp Giấy phép sản xuất rượu
Trình tự thực hiện
  Tên bước Mô tả bước
1.
Tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
2.
-Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
3.
Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho tổ chức, công dân

Hồ sơ

Cấp Giấy phép sản xuất rượu
Thành phần hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu
2. - Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký kinh doanh ,bản sao hợp lệ giấy chứng nhận mã số thuế;
3. -Tài liệu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 05 năm gần nhất,trong đó cần nêu rõ chỉ tiêu sản lượng sản xuất đối với từng nhóm sản phẩm rượu, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận (đối với các cơ sở sản xuất rượu đang hoạt động);
+ Dự kiến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (sản lượng từng nhóm sản phẩm,nộp thuế, lợi nhuận) cho 05 tiếp theo kể từ năm xin cấp Giấy phép;
+ Bảng kê danh mục máy móc,thiết bị chuyên ngành các công đoạn chính như nấu,lên men,chưng cất,chiết rót…;
+ Bảng kê danh mục thiết bị chuyên ngành đo lường,kiểm tra chất lượng men rượu, hàm lượng đường ,nồng độ cồn;
+ Bảng kê danh mục các máy móc, thiết bị để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm; bản thiết kế hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm;
+ Bảng kê diện tích,sơ đồ thiết kế nhà xưởng,kho tàng,văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.Hồ sơ chứng minh quyền sở hữu nhà xưởng,công trình và quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…)
+ Bản sao hợp lệ bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất

4. - Tài liệu liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Bản sao hợp lệ hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng;
+ Bản sao hợp lệ của giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

5. - Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu
6. - Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ:
+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan thẩm quyền cấp;
+ Bản sao hợp lệ văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền cấp;
+ Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện,thiết bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

Số bộ hồ sơ 01 bộ

Yêu cầu

Cấp Giấy phép sản xuất rượu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
  Nội dung Văn bản qui định
1. - Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh sản xuất rượu
- Sản xúât rượu phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt
- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm rượu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
- Đảm bảo các điều kiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường
- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu sản phẩm rượu tại Việt nam
- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành nghề sản xuất rượu
- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.
Nghị định số 40/2008/NĐ-CP n...